OSMANİYE İLİ DAMIZLIK KOYUN – KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Kategori Duyurular

 

 

      

OSMANİYE İLİ DAMIZLIK KOYUN – KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

 

Birliğimizin 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2016 Çarşamba günü saat 10:00’da Alibeyli Mah. Dadaloğlu Cad. Konak Apt. No:3 B blok Kat: 2 Daire: 12 MERKEZ / OSMANİYE adresinde bulunan Birlik hizmet binası toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdir de 2. Toplantı 30.06.2016 Perşembe Günü saat 10:00’da Kazım Tülücü Bulvarı Derebaşı Sokak adresinde bulunan Osmaniye Belediyesi’ne ait Cebelibereket Kültür Merkezi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Yönetim Kurulu                                                                                                                              

                                              

                                                                                             

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Divan Heyetinin seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Gündem maddelerinin divan başkanı tarafından okunması, gündeme madde ilavesi varsa görüşülmesi ve oylanması
 5. Açılış Konuşması ve Misafir Konuşmaları
 6. 2014-2015 Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
 7. 2014-2015 Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
 8. 2014-2015 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 9. 2016-2017-2018-2019 yılları tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
 10. Tahmini bütçe fasılları arasında aktarma yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 11. Yönetim kurulunda alınan üyelikten çıkarılma kararları doğrultusunda yönetim kurulunun üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi
 12. Yönetmelik ve kuruluş belgesinde belirtilmiş olan genel kurulun devredilebilen görevlerinin görüşülmesi ve ilgili konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 13. Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği bünyesinde yönetmelik hükümleri doğrultusunda iktisadi işletme ve şirket kurulması, ilgili işletme ve şirketlere ortak olunması için karar alınması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
 14. C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili genel müdürlüklerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kalkınma Ajansları, İl Özel İdareleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Ulusal Ajanslar, İŞKUR, Bankalar ve diğer hibe – kredi veren tüm ulusal ve uluslar arası kurum kuruluşlara başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi olarak proje hazırlayarak – hazırlatarak gerekli başvuru işlemlerini yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülmesi ve oylanması
 15. C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı ilgili Tarımsal Araştırma ve Enstitüler ile Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü ve İlgili Üniversiteler ile ortak işbirliği yaparak araştırma, üretim ve ortak işletmeler kurma konusunda işbirliği yapılabilmesi ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 16. İl birliği tarafından yetiştiricilerin Koç-Teke ihtiyacını karşılamak üzere Damızlık Koç-Teke istasyonu kurulması ve işletilmesi, kurulacak olan tesis için canlı cansız demirbaş, araç gereç ve üretim maddelerinin ( girdi ) temini hususunda karar alınması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
 17. Ülkemizde ve ilimizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla tarımsal kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yetiştiriciler, ilgili kuruluşlar ve uzmanların katılımıyla il birliği bünyesinde platform veya danışma kurulu oluşturulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda görüşülmesi ve oylanması
 18. İl birliğinin yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak olan federasyon, konfederasyonlara ve diğer üst kuruluşlara üye olması ve temsilci verilmesinde yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda görüşülmesi ve oylanması
 19. İl birliğine bağlı, ilçelerde şube açmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda görüşülmesi ve oylanması
 20. Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 21. Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel kurul tarafından belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi, kuruluş ve üyelerden borç para konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 22. Birlik için menkul, gayrimenkul, her türlü araç – gereç demirbaş, hizmet aracı alım-satım ve olabilecek her türlü kiralama konusu ve bu konuda takip edilecek usül ve esaslar hakkında bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan kredi ve borç para alabilmesi, gayrimenkul ipotek verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 23. Birliğimiz tarafından uygun görülen kurum ve kişilere bağış, sponsorluk ve benzeri her türlü yardımı yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi ve karara bağlanması
 24. İl birliğine gelir temini amacı ile;
 25. Üye giriş aidatı,
 26. Üye yıllık aidatı,
 27. Islah, soy kütüğü ve ön soy kütüğü hizmet bedellerinin belirlenmesi,
 28. Bağış alınması
 29. Üyelerden alınacak yıllık aidat ve her türlü hizmet bedeli ( ıslah, veri tabanı, soy kütüğü ve ön soy kütüğü, sürü kaydı vb. ) tutarlarının birlik hesaplarına aktarılan destekleme tutarlarından kesilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 30. Her türlü araç alımı, satımı ve kiralanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülmesi ve oylanması
 31. Canlı ve cansız demirbaşların kayıtlardan düşülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülmesi ve oylanması
 32. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkı ve yurt içi ve yurt dışı yollukların ( gündelik, konaklama ve ulaşım ) tespit edilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 33. Personel kadrosu ve ücretleri ile yurt içi ve yurt dışı yolluklarının ( gündelik, konaklama ve ulaşım ) tespiti uygulanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülmesi ve oylanması
 34. İl birliği personel yönergesi, satınalma yönergesi, muhasebe ve bütçe yönergesinin ve yolluk yönergelerinin birlik çalışmalarında uygulanmaya konulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 35. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri, Yörük şöleni, yurt içi, yurt dışı eğitim gezisi ve tüm tanıtıcı etkinlikleri yapmak, üyelerine küçükbaş hayvancılıkta kullanılabilecek (yemlik, süt sağım makinesi, kırkım makinesi ve benzeri ) alet ve ekipmanı ücretli veya ücretsiz temin etmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 36. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve merkez birliği delegelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi
 37. Dilek ve Temenniler
 38. Kapanış

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir