Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kategori Genel

Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı soy
kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu.
Saygılı yaptığı açıklamada, Koyun Keçi Türü Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy
Kütüğü Kayıtlarına Yönelik Uygulama Talimatı Başvuru ve Değerlendirme Başlıklı
Madde 6 (3) Bendinde Birlik yönetim kurulu yapılan başvuruların kabulünde:
-Komisyon raporu,
-Birlik teknik personel sayısı,
-İşletmeye ulaşım imkânları,
-Birlik araç kapasitesi,
-Verilerin doğru ve zamanında alınabilmesi,

-Başvuru yapan diğer işletmelerle yakınlığı vb. hususları da dikkate alarak
birlik ana sözleşmesinde belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirerek karara
bağlar, hükmü yer almaktadır.
İl Birliği Ana Sözleşmesinin Üyelik şartları başlıklı 5. Maddesinin 2.
Fıkrasında asıl üyelik şartları sıralanmıştır. Buna göre en önemli şartlardan biri
ilgili fıkranın ( c) bendinde yer alan ıslah programına ve soy kütüğü kayıt
sistemine dahil olmak hükmüdür. Ana Sözleşmenin bu hükümleri doğrultusunda
asıl üyelik şartlarını devam ettirmeleri amacıyla asıl üyelerin ıslah programlarına
ve soy kütüğü kayıt sistemine dahil olmaları için Şubat ve Mart aylarında üyelere
gerekli duyurular yapılmış olup toplam 129 üye ıslah programına dahil olmak için
başvuruda bulunmuşlardır. Üyelerin başvuruları Koyun Keçi Türü Hayvanlarda
Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Kayıtlarına Yönelik Uygulama Talimatı hükümleri
çerçevesinde değerlendirilmiş olup toplam 100 üyenin ıslah programı ve soy
kütüğü kayıt sistemine dahil edilmesi kararlaştırılmış 29 üyenin başvurusu da
mevzuat hükümlerine uygun olmadığı için kabul edilmemiştir. Ancak Birliğimize
başvurmayan yaklaşık 760 üyemiz daha mevcuttur.
Birlik Ana Sözleşmesindeki Birlik Üyeliğinden Çıkarılma ve Hesaplaşma Başlıklı
Madde 9-(3) “Asıl üyenin, Kanunda ve bu Ana Sözleşmede düzenlenen üyelik
şartlarını kaybetmesi halinde, bu durumun Yönetim Kurulunca tespit
edilmesinden itibaren üyelik şartlarını yeniden sağlayabilmesi için bu üyeye dört
ay süre verilir. Bu sürenin sonunda asil üyelik şartlarının sağlanamaması halinde
üyenin statüsü, asıl üyelikten aday üyeliğe düşürülür. Bu hüküm, Madde
kapsamında yer alan 2. Fıkranın (b) bendindeki koşulu kapsamaz.” Hükmü yer
almaktadır. Bu itibarla; Söz konusu bugüne kadar ıslah programı ve soy kütüğü
kayıt sistemine dahil olmak için başvuru yapmayan asıl üyelerin statüsü konusu
yerel bir gazetede ilan edilmesine, üyelerin iletişim numarasına sms
gönderilmesine ve birliğin internet sayfasında ilan edilerek üyelere Soy Kütüğü
Tutma Yetkisi Hakkında duyuru yapılmasına, Dört ay içerisinde Soy Kütüğü
Tutma Yetkisine başvuran üyelerin tekrardan değerlendirilmelerine, aksi halde
başvuru yapmayan üyelerin, aday üyeliğe düşürülecektir.” Dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir