OSMANİYE İLİ DAMIZLIK KOYUN – KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Kategori Genel, Haberler

Birliğimizin Olağan  Genel Kurul Toplantısı 24.08.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Alibeyli mah. Karaoğlanoğlu cad. Park Sitesi D blok no:2 CA Merkez/OSMANİYE adresinde bulunan Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdir de aynı gündemle 2. Toplantı 31.08.2020 Pazartesi Günü  aynı yer ve saatte yapılacaktır.                                                                                   Yönetim Kurulu             

               

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyeti seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Gündem maddelerinin Divan başkanı tarafından okunması, gündeme madde ilavesi varsa görüşülmesi ve oylanması.
 5. Açılış Konuşması ve Misafir Konuşmaları
 6. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
 7. 2019 Yılı Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
 8. 2019 Yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 9. 2020-2021-2022 ve 2023 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 10. İl Birliğine Gelir Temini amacı ile ;
  a.Asil üye giriş aidatı,
  b.Asil üye yıllık aidatı,
  c.Soy kütüğü ve Ön Soy Kütüğü hizmet bedellerin belirlenmesi,
  d.Asil üyelerin Hizmet bedellerin belirlenmesi,
  e. Aday üyelerin hizmet bedellerin belirlenmesi
  f. Halk elinde hayvan ıslahı projelerinin hizmet bedellerinin belirlenmesi
 11. Birliğin bütünlüğü ve menfaatleri aleyhine alenen faaliyet yürüten üyelerin, Birlik Üyeliğinden çıkarılması, bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve karara bağlanması
 12. Birliğe ödenmesi gereken yıllık aidat ve her türlü hizmet bedelini yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelere icra takibi yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 13. Birliğin Hukuki İşlemini takip edecek ve Birliğin Hukuk Danışmanlığı için Avukatlara yetki verilmesi yönünden Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi ve karara bağlanılması
 14. Her türlü kiralamalar ile araç alımı ve kiralanması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 15. Kullanım ömrünü tamamlamış canlı ve cansız demirbaşların kayıtlardan düşülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 16. İhtiyaç halinde banka ve finans kuruluşlarından kredi sağlanması, ipotek verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 17. İl birliği personel kadro, ücret ve yolluklarının ( gündelik ve konaklama) tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 18. T.C Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili genel müdürlüklerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kalkınma Ajansları, İl Özel İdareleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Üniversiteler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Ulusal Ajanslar, İŞKUR, Bankalar ve diğer hibe-kredi veren tüm ulusal ve uluslar arası kurum kuruluşlara başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi olarak proje hazırlayarak- hazırlatarak gerekli başvuru işlemlerini yapmaya genel kurul tarafından yönetim kuruluna yetki verilmesi
 19. İl birliğinin Uluslar arası kuruluşlara, Enstitülere, Üst Kuruluşlara üye olması ve temsilci vermesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar, Konferans, Seminer, Hayvan Sergisi, Panayır vb. organizasyonlara katılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 20. İl birliği üyesi yetiştiricilerin küçükbaş hayvanlarının küpelenmesi faaliyetlerini yürütmek amacıyla küpe satın alınması, küpe takılması ve diğer ihtiyaç duyulacak materyallerin satın alınıp pazarlanmasında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 21. İl birliğinde görev yapacak personelin tayin, atama ve özlük işlemlerine ilişkin hazırlanan il birliği personel yönergesinin görüşülmesi
 22. Birliğimiz tarafından uygun görülen kurum ve kişilere bağış, sponsorluk vb. her türlü yardım yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 23. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkı ve yurtiçi ve yurtdışı yolluklarını (gündelik, konaklama ve ulaşım) tespit edilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 24. Yönetim, Denetleme kurulu ve Merkez birliği delegelerinin asil ve yedek üyelerin seçimi
 25. Dilek ve Temenniler
 26. Kapanış

       

                                                                                                                                                                                                  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir