OSMANİYE İLİ DAMIZLIK KOYUN – KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Kategori Duyurular, Genel, Haberler

Birliğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.04.2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Alibeyli Mahallesi Dadaloğlu cad. Konak Apartmanı B blok Kat: 2 No: 12 MERKEZ / OSMANİYE adresinde bulunan Birlik hizmet binası toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdir de aynı gündemle 2. Toplantı 27.04.2017 Perşembe Günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Heyeti seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Gündem maddelerinin Divan başkanı tarafından okunması, gündeme madde ilavesi varsa görüşülmesi ve oylanması.
5. Açılış Konuşması ve Misafir Konuşmaları
6. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
7. 2016 Yılı Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
8. 2016 Yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
9. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
10. Islah Amaçlı Hayvan yetiştiricileri Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde GTHB tarafından hazırlanan anasözleşmenin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. İl Birliğine Gelir Temini amacı ile ;
a.Asil üye giriş aidatı,
b.Asil üye yıllık aidatı,
c.Soy kütüğü hizmet bedellerin belirlenmesi,
d.Asil üyelerin Hizmet bedellerin belirlenmesi,
e. Ön Soy Kütüğü hizmet bedellerin belirlenmesi,
g. Aday üyelerin hizmet bedellerin belirlenmesi
ğ. Danışmanlık hizmeti bedellerin belirlenmesi
h. Tasdik ücretinin belirlenmesi
12. Birliğe ödenmesi gereken yıllık aidat ve her türlü hizmet bedelini yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeleri icra takibi yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13. Birliğin Hukuki İşlemini takip edecek ve Birliğin Hukuk Danışmanlığı için Avukatlara yetki verilmesi yönünden Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi ve karara bağlanılması
14. Birlik üyelerine Güneş Paneli Projesi yaptırıp, dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
15. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek olan yurtiçi ve yurt dışı yolluklarını (gündelik, konaklama ve ulaşım) tespit edilmesinin görüşülmesi ve oylanması
16. Dilek ve Temenniler
17. Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir