PERSONEL ALIM İLANI

Kategori Duyurular, Genel, Haberler

Osmaniye İlinde Uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Kıl Keçisi Irkı Alt Projesi kapsamında Osmaniye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinde İstihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip toplam 1 (bir) adet Proje Teknik Elemanı alınacaktır.

Müracaat Yeri: Osmaniye İli Tarım ve Orman Müdürlüğü (Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü)

Müracaat Tarihi : 11.01.2021 (Saat 08:00’den) – 29.01.2021 (Saat :17:00’ye kadar)

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanının Nitelikleri :

a)  T.C. Vatandaşı olması,

b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması,

c)  Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,

d)  Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

e)  Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),

g)  Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

Müracaatta istenilen belgeler :

  1. Müracaat dilekçesi,
  2. Diploma veya Çıkış Belgesinin tasdikli sureti,
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
  5. İkametgah Belgesi,
  6. Sürücü Belgesi,
  7. Özgeçmiş, varsa Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesinin Tasdikli sureti,
  8. Sabıka Kaydı.
  9. Sağlık Raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir