Tarımsal Danışman Hizmet Desteği

Kategori Desteklemeler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlardan tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin müracaat etmesi durumunda bu yıl 500 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Tarımsal Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak çiftçiler/tarımsal işletmeler 
1-Çiftçi kayıt sistemi, hayvan kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi, arıcılık kayıt sisteminden en az birine kayıtlı olmak,
2-Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,
a) Örtü altı üretiminde en az 3 dekar,
b) Meyvecilikte en az 10 dekar,
c) Hayvancılıkta, süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 baş hayvana sahip olmak,
ç) Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak,
d) En az 50 adet arı kolonisi,
e) Su ürünleri üretim tesisi olması. 
Ödeme miktarı
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran çiftçilere/tarımsal işletmelere, 2009 yılı için 225 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacaktır.  Çiftçilerden/tarımsal işletmelerden istenecek belgeler
1-Başvuru formu ve taahhütname
2-Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,
3- Hizmet alım/satım faturası veya serbest meslek makbuzu
4- Çiftçinin/tarımsal işletmenin almış olduğu danışmanlık hizmetinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.
a) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,
b) AKS belgesi,
c) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
d) Pasaportlarının il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.

 Çiftçinin bu desteği alabilmesi için devlet danışmanıyla çalışması gerekiyor. Çiftçinin danışmana ödediği ücretin faturası ve nüfus cüzdanı ile birlikte il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ”Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, Tebliğ ile çiftçilerin, tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarımsal danışmanlık şirketlerinin, serbest tarım danışmanlarının, üretici örgütlerinin, ziraat odalarının ve tarımsal danışmanlık dernek ve vakıflarından hizmet satın alabileceği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

 ”Tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere sahip tarımsal işletmelere 2010 yılında 500 lira destekleme ödemesi yapılacaktır. Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin, 24 Ağustos 2010 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.”

 Tebliğe göre, desteklemeden yararlanacak işletmeler; çiftçi kayıt sistemi, hayvan kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi, arıcılık kayıt sistemi ve koyun-keçi kayıt sistemlerinden en az birine kayıtlı olacak.

 Yine bu işletmeler; ”örtü altında en az 3 dekar, bağ-bahçede en az 10 dekar, tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak, hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana, arıcılık yapanlarda en az 50 adet arı kolonisine sahip olmak” kriterlerinden de en az birine haiz olacak.

One Response to Tarımsal Danışman Hizmet Desteği

  1. siteniz cok güzel sizlere tesekür ederim ama biraz vidiyolar koysaniz bence daha cok güzel olur insanlar daha iyi anlar sizlere tesekür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir